Del

Brobygning til uddannelse for unge kontanthjælpsmodtagere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har afsat 130 millioner kroner til 12 brobygningsprojekter, der er målrettet unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Brobygningsprojekterne er gået i gang i foråret 2013 og vil køre frem til 2014.
Målet med projektet er at få 450 ledige i gang med erhvervsuddannelse.
Derudover skal erfaringerne fra de 12 projekter danne grundlag for vedvarende initiativer, hvor kommuner og erhvervsskoler samarbejder om at gøre unge uddannelsesparate og klar til at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. Projektet har også til formål at nedbryde grænserne mellem kommunen og erhvervsskolerne.

Der er 28 af DE´s medlemsskoler med i de 12 brobygningsforløb. Derudover er der 9 SOSU skoler, to fra VUC, en produktionsskole og et UU-center med i projekterne. Der er 42 af de 91 jobcentre, der er med i projektet. 

Her i  august vil der starte hold på alle de 12 brobygningsforløb, og derefter vil det være muligt at kigge på deres erfaringer. DE vil følge et par af projekterne og er blevet inviteret med til arbejdsmarkedsstyrelsens erfaringsopsamlingsmøder. I den proces vil DE kunne tage en beslutning om, hvordan vi bedst kan bidrage til, at brobygningsforløbene kan udbredes til flere erhvervsskoler.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K