Del

Direktørmøder 2018

Direktørmødet i oktober er den 9.-10. oktober 2018 i København. Mulighed for tilmelding følger.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K