Del

Kåring af Årets Læreplads og Årets Innovative Læreplads

Tid: Torsdag den 30. januar 2020 kl. 14 -16
Sted: Nationalmuset i Festsalen,  Ny Vestergade 10, 1471 København K
Tilmeldingfrist: 13. januar 2020

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K