Del

FN's verdensmål på erhvervsskolerne

FN’s 17 verdensmål danner rammen om det 21. århundredes nøgleudfordringer. Erhvervsskolerne bidrager til målene gennem undervisning, og den måde vi driver skoler på. 

Erhvervsskolerne er en vigtig drivkraft, når det gælder om at uddanne fremtidens arbejdskraft til at have et globalt og bæredygtigt mindset.

På erhvervsgymnasierne (hhx og htx) arbejder elever med udvikling af bæredygtige produkter, koncepter og virksomhedscases. I erhvervsuddannelserne og på AMU er bæredygtighed, energioptimering og cirkulær økonomi en del af det faglige indhold, fx når en tømrer udforsker mulighederne inden for bæredygtigt byggeri.

DEG -L ønsker at inspirere alle til at bruge FN´s verdensmål som afsæt for udvikling af både undervisningsaktiviteter og skoledrift. 

Her på siden er der inspirationsmateriale til erhvervsskoler, der ønsker at arbejde med verdensmålene.

Elever ta'r afsæt i FN's verdensmål

Elever arbejder konkret med at løse nationale og globale udfordringer fx om bæredygtighed. Det giver faglig stolthed. Jeg håber, at DEG´s arbejde vil inspirere flere til at gøre mere.

Annette Vilhelmsen
Næstformand i DEG-L og talskvinde for Erhvervsskolenetværk for FN's verdensmål

Spørgeskema: Unges bæredygtige stemme

DEG har indgået samarbejde med foreningen iLoveGlobalGoals om projektet "Handletanken".

Vi har igangsat en national måling, der skal give erhvervsskoleelever en bæredygtig stemme.

Her på siden kan du finde adgang til spørgeskema og baggrundsmateriale.

Link til spørgeskemaet

Video om bæredygtighed på arbejdspladsen (Kort version) 

Video om bæredygtighed på arbejdspladsen (Lang version) 

Ideer til hvordan undersøgelsen distribueres på skolen 

Materiale til undervisere, der integrerer spørgeskemaet i undervisningen

Spørgeskema i offlineversion til undervisningsbrug

Spørgeskemaet er åbent fra 10. december 2020 til 15. februar 2021.

Kommunikationsmaterialer

DEG's netværk for FN's Verdensmål

Erhvervsskolernes netværk for FN’s verdensmål er et forum, hvor erhvervsskoler kan dele erfaringer om verdensmål inden for undervisning, institutionsdrift og organisationsudvikling.
Netværket arbejder for at fremme erhvervsskolernes rolle som drivkraft til at indfri verdensmålene, når det gælder om at uddanne fremtidens arbejdskraft med et globalt og bæredygtigt mindset.

Læs mere om netværket i nedenstående:

Rammebeskrivelse for netværket

Netværkets 5 tilgange og pejlemærker

Deltagere i netværket

Plakat der illusterer netværkets 5 tilgange til bæredygtig udvikling

Plakat af den bæredygtige erhvervsskole

Plakat af den bæredygtige erhvervsskole - printvenligudgave af plakaten

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K