Del

FN's verdensmål på erhvervsskolerne

FN’s 17 verdensmål danner rammen om det 21. århundredes nøgleudfordringer. Erhvervsskolerne bidrager til målene gennem undervisning, og den måde vi driver skoler på. 

Erhvervsskolerne er en vigtig drivkraft, når det gælder om at uddanne fremtidens arbejdskraft til at have et globalt og bæredygtigt mindset.

På erhvervsgymnasierne (hhx og htx) arbejder elever med udvikling af bæredygtige produkter, koncepter og virksomhedscases. I erhvervsuddannelserne og på AMU er bæredygtighed, energioptimering og cirkulær økonomi en del af det faglige indhold, fx når en tømrer udforsker mulighederne inden for bæredygtigt byggeri.

DEG -L ønsker at inspirere alle til at bruge FN´s verdensmål som afsæt for udvikling af både undervisningsaktiviteter og skoledrift. 

Her på siden er der inspirationsmateriale til erhvervsskoler, der ønsker at arbejde med verdensmålene.

Elever ta'r afsæt i FN's verdensmål

Elever arbejder konkret med at løse nationale og globale udfordringer fx om bæredygtighed. Det giver faglig stolthed. Jeg håber, at DEG´s arbejde vil inspirere flere til at gøre mere.

Annette Vilhelmsen
Næstformand i DEG-L og talskvinde for Erhvervsskolenetværk for FN's verdensmål

Spørgeskema: Unges bæredygtige stemme

DEG har indgået samarbejde med foreningen iLoveGlobalGoals om projektet "Handletanken".

Vi har gennemført en national måling, der skal give erhvervsskoleelever en bæredygtig stemme.

Læs rapporten her

Video om bæredygtighed på arbejdspladsen (Kort version) 

Video om bæredygtighed på arbejdspladsen (Lang version) 

Ideer til hvordan undersøgelsen distribueres på skolen 

Materiale til undervisere, der integrerer spørgeskemaet i undervisningen

DEG's netværk for FN's Verdensmål

Erhvervsskolernes netværk for FN’s verdensmål er et forum, hvor erhvervsskoler kan dele erfaringer om verdensmål inden for undervisning, institutionsdrift og organisationsudvikling.
Netværket arbejder for at fremme erhvervsskolernes rolle som drivkraft til at indfri verdensmålene, når det gælder om at uddanne fremtidens arbejdskraft med et globalt og bæredygtigt mindset.

Læs mere om netværket i nedenstående:

Rammebeskrivelse for netværket

Netværkets 5 tilgange og pejlemærker

Deltagere i netværket

Plakat der illusterer netværkets 5 tilgange til bæredygtig udvikling

Plakat af den bæredygtige erhvervsskole

Plakat af den bæredygtige erhvervsskole - printvenligudgave af plakaten

Podcasts om bæredygtig udvikling

I forbindelse med Folkemødet 2021 afholdte DEG fire samtalesaloner, hvor Lars Goldschmidt, formand DEG-B, og Annette Vilhelmsen, næstformand DEG-L, inviterede en række eksperter til fordybende samtaler om emner i relation til bæredygtighed, grøn omstilling og erhvervsskolerne. Samtalesalonerne er optaget som podcasts og kan lyttes til herunder. 


Bæredygtig dannelse - det nye dannelsesideal?

Verdensmål 4 handler om Uddannelse til alle, mens delmål 4.7 handler om bæredygtig dannelse. Men hvad vil det egentlig sige, og hvad skal der til af vores uddannelsesinstitutioner for at kunne (ud)danne eleverne bæredygtigt?
Elsebeth Gerner Nielsen, generalsekretær for Højskolerne og formand for den danske UNESCO Kommission, og Jeppe Læssøe, professor emeritus ved DPU, gør i samtale med Lars Goldschmidt, formand for DEG-B, os klogere på emnet, og hvad erhvervsskolerne skal have fokus på. 
Lyt til podcasten her

Hvordan understøtter vi handlekompetence hos de unge?

Klimaudfordringerne rummer mange dystopiske fremskrivninger. Corona har rykket ved vores verdensforståelse og frihedsfornemmelse. Medierne har en tendens til at fokusere på det negative og click-baits frem for positive udviklinger. Det kan være nemt som ungt menneske at miste troen på fremtiden.
Hvordan kan erhvervsskolerne bedst understøtte, at de unge går ud i livet med lysten til, og håbet om, selv at kunne skabe fremtiden? Det går Annette Vilhelmsen, næstformand for DEG-L, i dybden med sammen med Agi Csonka, programchef for Villum fonden og formand for Børnerådet, og Trine Schloss Pedersen, skolechef Bornholms regionskommune.
Lyt til podcasten her

Doughnutmodellen – en ny økonomisk model for fremtiden?

Bliv klogere på doughnutmodellen, som er en ny økonomisk model for det 21. århundrede, udviklet af den britiske økonom Kate Raworth. Doughnut-modellen sigter på at skabe vækst på en bæredygtig og klimavenlig måde.
Jonathan A. Leonardsen, M.Sc. International Finance og partner i Enact, introducerer modellen, hvorefter Annette Vilhelmsen, næstformand for DEG-L, efterfølgende, i dialog med Jonathan, finder frem til uddannelsessystemets rolle heri.
Lyt til podcasten her

Klimalovens betydning for de erhvervsrettede uddannelser

Med klimaloven fra december 2019 har politikerne fastsat et 70% CO2 reduktionsmål for 2030. Vi har ikke alle svarene på, hvordan målene skal nås, men der er ingen tvivl om, at den grønne omstilling vil påvirke alle erhverv. Regeringen nedsatte 13 partnerskaber, der repræsenterer alle grene af dansk erhvervsliv, og som i foråret 2020 kom med bud på, hvordan deres sektorer kan bidrage til de ambitiøse reduktionsmålsætninger.

Hør Lars Goldschmidt, formand for DEG-B, i dialog med Ingrid Reumert, chef for kommunikation, Public Affairs og Bæredygtighed, VELUX Gruppen (og næstformand for klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren) og Anders Stouge, viceadministrerende direktør i Dansk Energi (og sekretariat for klimapartnerskabet om energisektoren) give deres perspektiv på klimaloven og de ambitiøse mål.
Lyt til podcasten her
 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K