Del

Plastflasker og emballage af affaldsplast fundet i naturen

​​​​​​​Sissel Roya Madsen er 17 år og læser EUX Business på Tietgen i Odense. Hendes fokus er på plastflasker af plastaffald fra naturen samt emballage til kød og andre fødevarer.

Da Sissel fik til opgave at opbygge en bæredygtig virksomhed, ville hun finde på noget, som skilte sig ud. “Hvad forurener mest?”, tænkte hun og kom hurtigt med et svar: plastik og emballage.

Som et eksempel på, hvordan man kan modarbejde forureningen med plastik, har Sissel opbygget den fiktive virksomhed Wrapbility, som sælger bæredygtig emballage af genbrugsplast. Hendes fokus er på plastflasker af plastaffald fra naturen samt emballage til kød og andre fødevarer.

Sissel synes, det bæredygtige fokus giver mulighed for at tænke ekstra innovativt. Og så giver det hende ro.

”Verdensmålene har været et godt afsæt. Jeg tror, mine studiekammerater syntes, det var en udfordring af tage udgangspunkt i bæredygtighed i forhold til deres fiktive virksomheder. Men da de først kom i gang med selve projektet, tror jeg egentlig, de fandt det spændende,” siger hun og tilføjer:

“Det er mega skræmmende, hvad der sker med vores klode og global opvarmning. Og dyr, der er ved at uddø. Derfor vil jeg gerne handle mere.” 

Sissel har integreret 16 af de 17 verdensmål i sin projektopgave på Tietgen. De vigtigste verdensmål/delmål er 8.5, 11.6, 12.5, 14.1.

https://lh6.googleusercontent.com/IgEDjN8ACB5pnQZp2UrGdoyyG2TOIs18BKCcW64f1dXp0Z_ESYxNrS1X9Mv6-QyMCdHZ2UrzDkNXb8iaAff4h2ZLN4OpZXpZa9cK-MRBZxzjPMU1Pr012WrGpHfCXciQVmGL1PmH

MÅL 8:

ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

https://lh4.googleusercontent.com/PO8dAlBqECEn-8sKKaa6wfX2h6Jk1JZ-p12mAmO72Rk-uK8NhkVRFq9tfLh1zJtR7bmTEEi66goe9G0soR3PNcJlhf3oV9PvAoI_PkVwVy_WLOe4cSe03ds-8RGZoyFzhEuSEwsU

DELMÅL 8.5.

SKAB FULD BESKÆFTIGELSE OG ANSTÆNDIGT ARBEJDE MED LIGE LØN

Inden 2030 skal vi opnå, at alle mænd og kvinder har et produktivt og anstændigt job, hvor de får lige løn for lige arbejde. Dette gælder også for unge og for personer med handicap.

 

https://lh3.googleusercontent.com/HdpmkUCbDF3N_CG8M-wxw656X05geazhqa3GxhgMDWU_YZuklb8Ja6gHiz-X77xmmcScx3AQINKDRAcMVZb3urQ6eZFdd_MB4Pj0xjsQBOydscHWsDdmbfXzmTHdtC9RK7h4WZ8u

MÅL 11:

BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

https://lh4.googleusercontent.com/DflHPjH2AKcv6ErIWUdQ0ONjcFzLP7IXIWdyiahg3Nq3RUBEmo0Dxx7MvLVEg4fsR0I9OGKQJoGii3yFwUxaczWrzZcbfPcX87ppsCRP50W1ImC4YI_v1c4e9jWuKs820eOPc21y

DELMÅL 11.6.

REDUCÉR BYERNES MILJØBELASTNING

Inden 2030 skal vi reducere den gennemsnitlige miljøbelastning pr. person fra verdens byer. Det skal blandt andet ske ved at give speciel opmærksomhed til luftkvalitet og håndtering af skrald og andre former for affald.

 

https://lh3.googleusercontent.com/x7cROIO-1nNWW3pOeGjeGpeniM9xEqV8DWH4fUejUoWDaTym-QgSvcHuw0Ndtp0OT35G5lE9hqQzrh7tXDZYWIr0Ho0oaWg6qtR0pBQ2-KGDJI99RTGILG8HRzMOYC3cOziM9tgv

MÅL 12:

ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

https://lh3.googleusercontent.com/7hJ_ydewoSRK-xtSK8jY6Kao6EsfF7K8CJUruEby-i5mL9IXcGKUkrPyqdLvvlaFJ20O8-uY-1bG5JnLSwEuPhCHyTQIeG3036HsC9qV3lL5NiHDb0jgq9MIry80-wWesDxYJjT8

DELMÅL 12.5.

REDUCÉR AFFALDSMÆNGDEN BETYDELIGT

Inden 2030 skal vi nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.

 

https://lh6.googleusercontent.com/7e2dc0rWwxuINYBHNFPOATVVO36eRvq12E4i5RKmEJcCrQ9cszCooGk56fWucvCnmiaFxFJlERj3Ejp6gSyaJWaNkEAl59jPPvFlwxlld3pgR24yQ-Klwt3KLkM2_pPB9khefU8d

MÅL 14:

LIVET I HAVET

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

https://lh3.googleusercontent.com/MnVWeILVgiMGMXz81sj4BKEAkurlA3EVwwb_H7OGWSeBfF1jBY3j5uYyEmoehwd0BxF71pVcLUvhtOhYRlVDFeKqxlcJMGLvebdM2xKHdPL90Y3BFYhV8lyOV84EYndY6kvAv6m5

DELMÅL 14.1.

REDUCÉR HAVFORURENING

Inden 2025 skal vi forhindre og reducere alle slags forurening af havet i betydelig grad. Vi skal især sætte ind mod forurening fra aktiviteter på land, heriblandt skrald og forurening med næringsstoffer.

 

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K