Del

OK15

OK15 Overenskomstforhandlingerne (OK15) på statens område er afsluttet. Resultatet af afstemningen om forligene foreligger nu, og alle centralorganisationerne i CFU har sagt ja til CFU-forliget for 1. april 2015 – 31. marts 2018. Akademikerne har også sagt ja til Akademikerforliget for samme periode.

Nedenfor under fanebladet "Baggrund" er dele af nyhedsinformationen under forhandlingsforløbet oplistet.

Moderniseringsstyrelsen hjemmeside er resultaterne af overenskomstforhandlingerne oplistet. På samme side findes også diverse vejledninger til lærernes arbejdstidsregler. Se fanebladet "Eksterne links" for mere information om OK15.

Baggrund

Arbejdstidsregler og arbejdsmiljø

Særlige feriedage

HISTORIK

ONSDAG D. 25/3-2015

Fra GL’s hjemmeside - resultatet af urafstemningen om OK15 (GLs-medlemmer)

Fra Uddannelsesforbundets hjemmeside – Urafstemning om det statslige forlig, (slutter torsdag d. 26. marts kl. 12.00.). 

MANDAG D. 9/3-2015

Finansministeriet har i dag indgået en aftale med Lærernes Centralorganisation (LC) og CO10 - Centralorganisationen af 2010 på ungdoms- voksenuddannelsesområdet.

Fra Moderniseringsstyrelsens hjemmeside – resultatpapir

Fra Uddannelsesforbundets hjemmeside - Forlig for statslige lærere.

Fra Danmarks Lærerforening hjemmeside – forlig for lærere i staten.

MANDAG D. 23/2-2015

I forbindelse med OK15 er her til orientering vedhæftet en oversigt fra Moderniseringsstyrelsen over hovedresultater ved OK15.

Link til Moderniseringsstyrelsens side om resultaterne ved OK15.

TIRSDAG D. 17/2-2015

Reaktioner og kommentarer i pressen, hos organisationerne m.v., efter indgåelsen af forlig/OK-aftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation.

Fra Uddannelsesforbundets hjemmeside – seneste nyt fra forhandlingerne.

Fra Danmarks Lærerforenings hjemmeside – pressemeddelelse d. 16/2 

Fra KL´s hjemmeside – Ny aftale giver levende læring i folkeskolen.

Fra Berlingske: Bondo: »Det kan ikke betale sig at være frustreret og skuffet«.

Skoleledere: Nu kan vi arbejde videre.

Fra Politiken: Lærer: Aftalen trækker i den rigtige retning, men er det nok?

Bedst og værst: Ziegler og Bondo vurderer aftalen.

MANDAG D. 16/2-2014

Der er indgået forlig/OK-aftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation.

Fra organisationerne: Fra KL’s hjemmeside – KL indgår forlig med Lærernes Centralorganisation.

Fra Uddannelsesforbundets hjemmeside – KL og LC enige om læreraftale.

Fra Danmarks Lærerforenings hjemmeside – pressemeddelelse: ”Lærernes Centralorganisation og KL har indgået OK-aftale”.

Fra aviserne:

Fra Politiken Overenskomst for halv million i kommunerne er på plads. 

Ny aftale sikrer lærerne fleksibel ferieuge.

Fra Berlingske Ny overenskomst sikrer mere i lønposen til kommunalt ansatte.

Folkeskolelærere har fået ny overenskomst.

Fra Information Lærerne må leve med arbejdstidsaftale i ny overenskomst.

Fra JP Ny aftale giver 500.000 ansatte 5,42 pct. mere i løn.

MANDAG D. 9/2-2015

Der er indgået aftaler på både AC- og CFU-området.

Fra Moderniseringsstyrelsens hjemmeside - Enighed om statslige overenskomster for statens ca. 185.000 ansatte

Fra GL’s hjemmeside – OK15: Et forlig med små lønstigninger og fokus på tidsregistrering

Fra Uddannelsesforbundets hjemmeside – Forlig på statens område

Fra AC’s hjemmeside – Forlig om OK15 på akademikerområdet

Fra IDA’s hjemmeside – forlig på det statslige område

Fra Danmarks lærerforenings hjemmeside – OK 15 Staten

ONSDAG D. 4/2-15

Fra organisationernes hjemmesider:

Fra Uddannelsesforbundet – nyt fra forhandlingerne (seneste bidrag 28. januar)

Fra GL – 0-0: Status efter 1. halvleg i overenskomstforhandlingerne

Fra IDA:

Side om OK15

Fra KL:

Ziegler: Et stort ja til samarbejde – uden bindinger på lærernes arbejdstid

Fra Aviserne:

Fra Berlingske - Lang arbejdsdag i skolen deler lærere

MANDAG D. 19/1-15

Fra Uddannelsesforbundets hjemmeside – nyt fra forhandlingerne 

Fra GL’s hjemmeside – 14. januar 2015 - Første møder om overenskomsterne på gymnasieområderne

Fra Danmarks Lærerforenings hjemmeside – kommune har krænket medarbejders ytringsfrihed (folkeskoleområdet)

Fra Aviserne: Politiken – debat – hvorfor tror kommunen at stressede og nedslidte er svindlere

TIRSDAG D. 13/1-15

Fra Uddannelsesforbundets hjemmeside

Uddannelsesforbundets medlemsblad (Uddannelsesbladet) – se forside + leder, samt artikel på side 6

Fra Gymnasieskolen – Moderniseringsstyrelsen afviser målings og præstationstyranni

Fra IDA – Resultatmålinger skal gå hånd i hånd med trivselsmålinger

Fra Aviserne: Fra Politiken – lærerne sender skolereform til tælling – alle har tabt

Fra Information – Lærerformand: Tror vi lykkes med overenskomst

MANDAG D. 12/1-15

Pjece om God Arbejdsgiveradfærd

Spørgsmål og svar om God Arbejdsgiveradfærd

Faktaark om God Arbejdsgiveradfærd

Finansministerens debatindlæg i Jyllandsposten

SØNDAG D. 11/1-15

Fra GL’s hjemmeside - God arbejdsgiveradfærd skal baseres på tillid, retfærdighed og samarbejde.

Fra Uddannelsesforbundets hjemmeside - Nytårsinterview med Uddannelsesforbundets formand.

Fra Danmarks Lærerforening – ok15 i staten  

Fra Politiken d. 10/1-15 - Ny konflikt kan ramme folkeskolen

Fra Politiken d. 11/1-15 - Strejke kan tømme lærernes konfliktkasse 

TIRSDAG D. 6/1-15

Fra Uddannelsesforbundets hjemmeside 

Fra Aviserne: Fra Politiken - Corydon: »Det er jo os, der er arbejdsgivere« 

MANDAG D. 5/1-15

Fra GL´s hjemmeside

Fra Danmarks lærerforening (handler mere om folkeskoleområdet)

Fra Aviserne: Fra JP: Statsligt ansatte skal måles og vejes efter ny McKinsey-model

JP-Premium (log-in er nødvendigt): Resultatmålinger skal gøre staten til en god arbejdsgiver

Politiken: Skolelærere og politibetjente skal måles og vejes efter ny metode - Offentligt ansattes organisationer kritiserer staten for at vægte kontrol frem for tillid.

Lige til orientering er der et nyt cirkulære om satsregulering for tjenesterejser pr. 1. januar 2015 

TORSDAG D. 18/12-14

GL’s hjemmeside: Overenskomstkrav

Fra Berlingske – Corydon: Lønstigninger, glem det

ONSDAG D. 17/12-14

Fra Politiken

Fra Uddannelsesforbundets hjemmeside. Lærernes arbejdsmiljø ligger i ruiner. 

TIRSDAG D. 16/12-14

Fra Danmarks Lærerforenings hjemmeside – Kommuner/Regioner Pressemeddelelse til OK15  

Krav - OK 15 Kommune og Region 

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K