Del

Samarbejde med grundskolen og 10. klasse

Erhvervsskoler i hele landet er i fuld gang med at etablere samarbejde med de lokale folkeskoler om overgangen fra 9. og 10. klasse til erhvervsuddannelserne.

Forligspartierne bag erhvervsuddannelsesreformen har sat et mål om, at 30 pct. af de unge skal tage en erhvervsuddannelse i 2025.

Skal måles nås, er der brug for at sætte langt mere fokus på folkeskolens indsats og introducere og vejlede eleverne og deres forældre især i folkeskolens ældste klasser til erhvervsuddannelserne.

De unge skal i god tid, inden de skal vælge ungdomsuddannelse, prøve de erhvervsrettede fag og uddannelsernes undervisningsformer med fokus på kombination mellem teori og praksis.

Derfor skal der et tæt samarbejde mellem folkeskoler og erhvervsskoler til. Det er allerede i fuld gang over hele landet og vil blive udbygget de kommende år.

Læs om nogle af de konkrete initiativer, der allerede er i gang i inspirationskataloget nedenfor.

Forbundne kar

Folkeskolereformen og EUD-reformen er forbundne kar. Derfor skal der etableres samarbejde mellem de to skoleformer, før reformerne vil lykkes.

Lars Kunov
Direktør hos Danske Erhvervsskoler.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K