Del

Trepartsaftalen 2016

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2016 en trepartsaftale. Den skal sikre nye og flere praktikpladser og tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele landet.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) ser positivt på aftalen. Kort fortalt indeholder den en fælles målsætning om, at arbejdsgiverne hvert år vil skabe flere praktikpladser, stigende mod mindst 8.000 - 10.000 flere praktikpladser årligt sammenlignet med i dag. Målet er at at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse i brancher med behov for faglært arbejdskraft.

Trepartsaftalen indeholder også en række andre initiativer, der skal forebygge mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det skal blandt andet ske ved at sikre lønmodtagerne gode muligheder for løbende opkvalificering via et styrket voksen- og efteruddannelsessystem. 

Fordelsuddannelser og dimensionering

Der er etableret en liste over mulige fordelsuddannelser for 2017 og 2018. Listen med fordelsuddannelser trådte i kraft januar 2017, hvor der bliver sat penge af i finansloven. Ministeriet udarbejder fra 2019 årligt en positivliste over fordelsuddannelser.

Uddannelser, der vurderes har ubalance, dimensioneres. Dimensioneringslisten trådte i kraft januar 2018 og gældende i 2018. Listen af dimensionerede uddannelser udarbejdes ligeledes af ministeriet en gang årligt.

Trepart sikrer flere praktikpladser

Aftalen er en rigtig god begyndelse. De økonomiske incitamenter for arbejdsgiverne vil uden tvivl øge antallet af praktikpladser.

Lars Kunov
Direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K