Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier SPOT på uddannelserne
 
 
 
 

Nyhedsbrev Danske Erhvervsskoler | Maj 2015

 
 
 
 

Hvordan øger vi elevtrivslen?

Et af målene i den nye eud-reform er at styrke elevernes trivsel på erhvervsskolerne.

Lars Kunov, direktør i  Danske Erhvervsskoler opfordrer skolerne til at tage fat omkring kerneydelsen - selve undervisningen - og sikre, at eleverne trives med at modtage læring.


Læs artiklen 

 

 

Robuste elever lærer bedre

Robuste fællesskaber skaber tryghed og fremmer indlæring og trivsel blandt elever. Og den gode nyhed er, at robusthed kan trænes både i fællesskaber og af den enkelte.

Overlæge Poul Lundgaard Bak, forsker i robusthed. Han mener, alle uddannelsesinstitutioner vil kunne fremme indlæringen hos eleverne ved at arbejde med robusthed.


Læs artiklen

 

 

Eleverne skal kunne udholde noget

Randers Social- og Sundhedsskole arbejder med robusthedsbegrebet som en af måderne til at skabe bedre trivsel blandt eleverne.

Social- og Sundhedsskolen arbejder over en bred pallette med at forbedre undervisningsmiljøet på skolen og trivslen blandt eleverne, og det at få eleverne til at kunne udholde svære tider, uden at droppe ud af uddannelsen er en af tilgangene til indsatsen.


Læs artiklen

 

 

Forventningsafstemning skaber trivsel

Afstemning af forventninger er alfa og omega, når eud-eleverne bydes velkommen på Hansenberg i Kolding. Og det sker allerede før, eleverne begynder på skolen.

På Hansenberg i Kolding er der fokus på elevernes trivsel, både før, under og efter grundforløb 1 og 2. Det skaber tryghed, hvilket er en forudsætning for at blive klar til læring.


Læs artiklen

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev