Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier SPOT på uddannelserne
 
 
 
 

Nyhedsbrev Danske Erhvervsskoler | december 2015

 
 
 
 

GF1 kom flot fra start

Erhvervsskolerne giver det nye GF1 (grundforløb 1) 7 med pil opad efter de første fire måneder. ”Det er overordentligt positivt”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler.

Danske Erhvervsskoler har besøgt fire meget forskellige erhvervsskoler for at gøre status på de første fire måneder med det nye GF1 (grundforløb 1). Erhvervsskolerne siger samstemmende, at de er positive og glade for GF1. Det giver dem nye muligheder for at skabe et attraktivt ungemiljø, og GF1 fastholder tilmed eleverne. Samlet set giver skolerne det nye grundforløb 7 med pil opad. Det er Danske Erhvervsskoler meget tilfredse med.

- Det er overordentligt positivt at erfare, at GF1 fungerer efter hensigten på skolerne. Under forarbejdet til reformen arbejdede Danske Erhvervsskoler ihærdigt for at få etableret et attraktivt og bredt grundforløb for de helt unge. Det er glædeligt, at det nu er på plads, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler.

Målet med GF1 var klart, man ønskede at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive for de unge og få etableret egentlige ungemiljøer på skolerne.

- Det ser ud til at lykkes, hvilket tegner rigtig godt for den fremtidige rekruttering af de unge til erhvervsuddannelserne, siger Lars Kunov.

Men ikke alt er rosenrødt. Det har været, og er stadig hårdt arbejde ude på skolerne at implementere den nye eud-reform, og der er kritikpunkter. De handler blandt andet om: Høje overgangskrav, tilpasning af lærerkompetencer og for små holddannelser.


Foto: GF1'ere fra Haderslev Handelsskole, fotograf: Lasse Baltzer.


 

 

Svendborg Erhvervsskole:

”GF1 er den nye bro mellem grundskolen og erhvervsskolerne. Det er super positivt, at vi holder på de unge”, siger Maiken Ager Zeuthen, der er uddannelsesleder på Svendborg Erhvervsskole.

I Svendborg er man særligt udfordret på blandt andet holdstørrelserne. Holdene bliver meget små og dermed økonomisk urentable.


Læs mere

 

 

Aarhus Tech:

”GF1 har en kæmpe stor social værdi”, siger Mogens Enevoldsen, der er uddannelsesdirektør på Aarhus Tech.

I Aarhus har man været særligt udfordret på kompetenceudviklingen af lærerne.


Læs mere

 

 

Haderslev Handelsskole:

”GF1’erne skal op på lakridserne, ellers kommer de ikke igennem", siger Brian Karslund, der er leder af eud og eux på Haderslev Handelsskole.

I Haderslev er man meget spændt på, hvordan erhvervslivet vil tage i mod de nye eux’ere – om praktikpladserne vil være der. 


Læs mere

 

 

EUC Sjælland:

”Vi fik langt flere GF1-elever end ventet, og har et historisk lavt frafald, men GF2 er et blodbad”, siger David Jensen, der er uddannelsesdirektør på EUC Sjælland.

Også her har omstillingen af lærergruppen været en af de store udfordringer.


Læs mere

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev