Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier SPOT på uddannelserne
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier | April 2016

 
 
 
 

Giv de unge en god start i gymnasiet

Regeringen vil i sit udspil til en gymnasiereform skærpe det faglige niveau i gymnasiet og bl.a. gøre matematik på B-niveau obligatorisk. Det skal sætte mere fokus på, at gymnasiet er studieforberedende og retter sig mod fortsættelse på en videregående uddannelse. Det bakker vi op om i Danske Erhvervsskoler.

At regeringen samtidig lægger vægt på, at nye gymnasieelever får en grundig vejledning og introduktion til studieretningerne, er vi også meget enige i. 

Vi sætter dog lige nu vores lid til, at man i de politiske forhandlinger på Christiansborg vil tilpasse det oplæg til grundforløb, som regeringen har lagt frem. Her opererer man med et afklaringsforløb frem til efterårsferien og valg af endelig studieretning på det tidspunkt. Det vil efter vores opfattelse skabe en række uhensigtsmæssigheder. 


Læs mere af Lars Kunovs leder

 

 

Gymnasiet skal strømlines og målrettes

Danske Erhvervsskoler - Lederne er også kommet med et bud på, hvad en gymnasiereform burde indeholde. Det ligger ikke så langt fra regeringens.

Målet er, at flere skal bruge deres studentereksamen efter hensigten. Derfor er det vigtigt, at kommende elever bliver dygtigere og mere målrettede. Det forudsætter, de bliver grundigt introduceret til de gymnasiale fag og gymnasiets pædagogik, så de kan træffe et kvalificeret valg af studieretning. Derfor skal blandt andet grundforløbet styrkes og fastholdes på et halvt år, mener Danske Erhvervsskoler - Lederne i et udspil til en reform af gymnasiet.


Læs udspillet her 

 

 

Grundforløbet sikrer, at eleverne får valgt rigtigt

På Lemvig Gymnasium er det fuldt ud legitimt at skifte studieretning eller endda uddannelse efter grundforløbet. Her er det vigtigste, at eleverne finder den rette uddannelsesvej.

- Vi ser det kun som noget positivt, hvis nogen skifter studieretning eller uddannelse. Det vigtigste er, at eleverne kommer på rette hylde, siger Kim Bisgaard, der er afdelingsleder for hhx på Lemvig Gymnasium.


Læs mere

 

 

Udlægning af hhx på et alment gymnasium er en stor succes i Fjerritslev

I Fjerritslev udbydes hhx på byens almene gymnasium. Uddannelsen hører under EUC Nordvest, som samarbejder med stx om uddannelsen.

Udlægningen af hhx betyder, at den nordjyske provinsbys unge har mulighed for en erhvervsgymnasial studentereksamen i lokalområdet. Hhx rektor kalder samarbejdet eksemplarisk.


Læs mere

 

 

Erhvervsrettet undervisning – hvad er det?

På Vejle Tekniske Gymnasium er samarbejdet med eksterne aktører en del af gymnasiets dna.

Samarbejdet til eksterne aktører er omdrejningspunktet for skolens aktiviteter – lige fra elevrekruttering til fastholdelsesplan og medarbejderudvikling. Det giver elever med kapacitet til at gøre en forskel.


Læs mere

 

 

Tydelig faglighed og omsorgsfuldt studiemiljø tiltrækker elever i Køge

Hhx tiltrækker et stigende antal unge i Køge. De seneste fem år har uddannelsen øget elevantallet med 100 %.

Opskriften bag succesen er flerdimensionel, men hovedingrediensen er en tydeliggørelse af fagligheden og et omsorgsfuldt studiemiljø.


Læs mere

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev