Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier SPOT på uddannelserne
 
 
 
 

Nyhedsbrev februar 2014

 

 

 
 
 
 

Alle har krav på at kunne læse og regne

Erhvervsskolerne har gode erfaringer med at tilbyde forberedende voksenundervisning (FVU) til sine kursister og elever. Mere FVU på erhvervsskolerne kan medvirke til at nå den politiske målsætning om, at flere danskere med dårlige kundskaber gennemfører læse- og regnekurser. Det viser en netop offentliggjort analyse fra Danske Erhvervsskoler.


Læs hele artiklen her 

 

 

Fagbøger kan tygges ved hjælp af FVU

Forberedende voksenundervisning (FVU) er en del Tech College Aalborgs tilbud til både AMU-kursister og erhvervsuddannelseselever. Det er til tider helt nødvendigt for, at eleverne kan gennemføre deres uddannelse. Og for kursisterne på AMU kan det betyde, at de får mod på mere uddannelse.


Læs hele artiklen her

 

 

Danske Erhvervsskoler: Adgang til FVU bør styrkes

Flere danskere med dårlige kundskaber i dansk og matematik skal gennemføre FVU. Erhvervsuddannelserne kan medvirke til at nå den politiske målsætning, men det fordrer, at det bliver enklere for erhvervsskolerne at udbyde FVU.


Læs Danske Erhvervsskolers bud på hvordan det kan løses 

 

 

Danske Erhvervsskolers analyse af FVU på erhvervsskolerne

- Undersøgelsen blev gennemført december 2013
- Danske Erhvervsskoler spurgte 63 tekniske og merkantile erhvervsskoler
- Med besvarelser fra 50 skoler er svarprocenten 73 %
- Kun 14 skoler har dog erfaring med at udbyde FVU


Download pdf med hele undersøgelsen her

 

 

FVU - forberedende voksenundervisning

- FVU blev indført i 2001
- FVU skal forbedre voksnes færdigheder i dansk og matematik
- FVU bliver udbudt 133 steder
- Det politiske mål er 40.000 FVU-kursister årligt
- I 2010/2011 gennemførte cirka 20.000 kursister FVU

 

 

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev