Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier SPOT på uddannelserne
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier | December 2017

 
 
 
 

Bestyrelsesmedlemmer på kursus i Godt bestyrelsesarbejde, trin 1.
Fotograf: Mie Thomsen

 

 

"Bestyrelserne skal være adrætte"

Den faglige udvikling og rammerne ændrer sig så hurtigt, at bestyrelserne på erhvervsskolerne skal være meget opmærksomme, professionelle og adrætte for at følge med.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelsernes (DEG-B) formand, Lars Goldschmidt, mener, bestyrelserne vigtigste rolle er at sikre ledelsen råderum og plads til at skabe den nødvendige forandring og udvikling på skolerne. ”- For det går virkelig stærkt derude", siger han.


Læs mere

 

 

”Ny bestyrelse er et mix fra stx og handelsskolen”

Fusionen på Lemvig Gymnasium har resulteret i lavere frafald blandt eleverne, og bestyrelsen har været er meget tilfredse med processen.

Da Lemvig Handelsskole fusionerede med byens almene gymnasium blev den nye bestyrelse bredt sammensat med repræsentation af både parter og de videregående uddannelser.


Læs mere

 

 

TEC's bestyrelse hædret for strategiindsats

Sidste efterår blev TEC’s bestyrelse kåret som ”Årets Offentlige Bestyrelse 2016”. En flot anerkendelse der var resultatet af en meget målrettet indsats i TEC’s bestyrelse.

Per Påskesen, formand for TEC's bestyrelse og næstformand i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne, fortæller om bestyrelsens strategiarbejde.


Læs mere

 

 

”Stort byggeri og fusion kræver sin bestyrelse”

Bestyrelsen på Teknisk Skole Silkeborg tog initiativ til et nyt, stort skolebyggeri – og kort efter en fusion. En stor mundfuld, men nu har man en ny erhvervsskole, College360, og et stort nybyggeri til eud-uddannelserne på vej.

- Det er væsentligt for en bestyrelse at vide, hvornår man skal hente ekspertise udefra. Vi havde erfaring med store byggerier i bestyrelsen og hos vores direktør, men vi vidste også, at vi ikke havde nok viden om fx EU-udbud. Den viden købte vi os til gennem en dygtig advokat. Det var virkelig en god investering, det havde vi aldrig klaret selv, siger Svend Skov Jensen, formand for bestyrelsen på College360. 


Læs mere

 

 

Sådan udpeges nye bestyrelsesmedlemmer

Dansk Erhverv (DE) er en af de organisationer, der udpeger medlemmer til bestyrelserne på erhvervsskolerne, og man er i gang med forberedelserne til udpegningen i 2018.

- Vi prøver altid at finde en medlemsvirksomhed, der har interesse inden for rækken af skolens uddannelser. Som hovedregel har virksomheden selv elever fra en af de uddannelser, som er på skolen, siger Claus Rosenkrands, uddannelsespolitisk chef i Dansk Erhverv.


Læs mere

 

 

Kursustilbud for bestyrelsesmedlemmer

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne (DEG-B) tilbyder kurser for bestyrelsesmedlemmer.

Professionelt bestyrelsesarbejde er afgørende for sund drift og udvikling af erhvervsskolerne. Bestyrelsesarbejde kan være en kompleks opgave, som man ikke uden videre er klædt på til at varetage. Derfor tilbyder DEG-B kurser for nye, men også mere erfarne bestyrelsesmedlemmer. 
På kurserne får man blandt andet indsigt i erhvervsskolernes lovgrundlag, principper for skolernes økonomi og bestyrelsens rolle og opgaver på skolerne. Kurserne ligger i efteråret 2018 og frem. Muligheden for tilmelding følger. 


Læs erfaringerne fra tidligere kursisters oplevelse af kurserne
Se videointerviews
Download kursuskatalog 2018

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev