Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier SPOT på uddannelserne
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier | august 2016

 
 
 
 

Trivsel er en forudsætning for læring

Elever, der trives, lærer bedst. Det ved man godt på erhvervsskolerne. Derfor bliver der fortsat brugt mange ressourcer på at udvikle trygge og attraktive læringsmiljøer.

- Det er veldokumenteret, at trivsel og tryghed er en forudsætning for læring, og derfor har udvikling af undervisningsmiljø til stadighed en høj prioritet på alle erhvervsskoler, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier hilser derfor også Ellen Trane Nørbys nye aktionsplan mod mobning velkommen. 


Læs Lars Kunovs leder

 

 

"Alle for en mod mobning"

Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling, har netop lanceret en aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning. Kampagnen hedder ”Alle for en mod mobning” og er blandt andet målrettet ungdomsuddannelserne.

- Mange har den opfattelse, at mobning primært er et fænomen i folkeskolen, men sådan er det desværre ikke. Erfaringer viser, at unge på ungdomsuddannelser også oplever mobning og ensomhed. Undersøgelser peger derudover på, at unge, der mistrives i skolen, har større risiko for ikke at komme videre i uddannelsessystemet, siger Ellen Trane Nørby.


Læs mere

 

 

Klassens time og walk ’n talk fremmer trivsel

På EUC Syd har man sat de trivselsfremmende aktiviteter helt i system. Det forebygger frafald og mobning.

Klassens time er populær blandt GF1 elever og lærere på EUC Syd. Den gamle kending er med til at sikre fokus på trivsel og fællesskab.


Læs mere

 

 

Tværgående GF1-center gi'r glade elever

På EUC Nordvest i Thisted har man åbnet et nyt tværgående GF1-center. Der går 130 nye GF1-elever fra både de merkantile og tekniske fagretninger sammen – og det giver rigtig glade og tilfredse elever.

- Vi tror, det nye fælles miljø er medvirkende til, at eleverne føler sig værdsat, siger Thilde Kielsgaard Heidemann, uddannelseschef på EUC Nordvest.


Læs mere

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev