Del
 | Pressemeddelelse

Besparelser på efteruddannelse kan hæmme vækst

 

Der er behov for efteruddannelse af ufaglærte og faglærte, så deres kompetencer kan bidrage til den nødvendige vækst i samfundet. Men udviklingen er gået den forkerte vej i årets første måneder. Selv om årets første kvartal traditionelt er højsæson for efteruddannelse, er antallet af årselever faldet med 28 procent i år i forhold til 2010, viser tal fra Undervisningsministeriet.

Hensigten med Genopretningspakken og dette års finanslov var også at gennemføre besparelser på efteruddannelsesområdet, men aktivitetsnedgangen er langt større end budgetteret, mener Danske Erhvervsskoler Lederne.

”Behovet for ufaglærte er faldende, og den teknologiske og organisatoriske udvikling kræver nye kompetencer, så vi opfordrer politikerne til at revurdere de aktivitetsdæmpende initiativer fra finansloven og Genopretningspakken. Der blev skudt over målet,” siger direktør Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler Lederne.

Besparelserne rammer efteruddannelsesområdet på alle de parametre, som betyder øgede udgifter for virksomhederne: fuld deltagerbetaling for deltagere med en videregående uddannelse, reduktion af løntabsgodtgørelsen til 80 procent af dagpengesatsen, lavere tilskud til dækning af omkostninger ved kost og logi samt kørselsgodtgørelse.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K