Del
 | Nyhed

Efteruddannelse skal sikre Danmarks konkurrenceevne

Af Flemming Larsen Erhvervsuddannelseschef i Dansk Industri og Peter Amstrup, Formand for Danske Erhvervsskoler - Lederne

Det ligner efterhånden et fastslået faktum, at vi om 10 år kommer til at mangle 150.000 faglærte på arbejdsmarkedet, mens der vil være 100.000 ufaglærte, der ikke er i stand til at skaffe sig beskæftigelse på grund af for ringe kvalifikationer. Denne udvikling forstærkes af, at det under den igangværende finanskrise ser ud som om en lang række ufaglærte jobs er i færd med at blive støvsuget væk i virksomhederne og flyttet til udlandet. Det sætter Danmark i en kattepine, som vi hurtigt vil mærke de ubehagelige følger af; stor, vedvarende arbejdsløshed, faste midler af betydeligt omfang på de årlige finanslove til understøttelse samtidigt med at der må importeres dyr arbejdskraft fra andre lande - hvis den overhovedet kan fremskaffes.

Dermed hæmmes Danmark på sit allervigtigste konkurrenceparameter - at vi er smartere, dygtigere og hurtigere. Skal vi kort sagt stadig og i stigende omfang leve af vores gode hoveder og kompetente faglærte, hvor sidstnævnte kategori indbefatter alt fra finansøkonomer og læger til tømrere og smede, så skal der ske noget - snart. Det er derfor, vi skal snakke efteruddannelse - seriøst.  

Det danske efteruddannelsessystem beundres med rette verden over som effektivt, målrettet og fleksibelt. Den internationale interesse er velbegrundet, idet uddannelsesinstitutionerne i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter i en lang årrække har formået at flytte bogstavelig talt millioner af danskere fra én jobfunktion til en anden ved at sørge for, at den fornødne omskoling og efteruddannelse har været tilgængelig og let at aktivere.  

Regeringen og Folketinget vil i de kommende år satse voldsomt på det såkaldte VEU-område (VoksenEfterUddannelse). Formålet hermed er i hovedsagen at sikre, at dansk arbejdskraft fortsat er blandt de allerbedst uddannede i verden. En af grundpillerne i den løbende opkvalificering af virksomhedernes medarbejdere er de såkaldte Arbejdsmarkedsuddannelser - korte målrettede kurser, der kan anvendes af danske virksomheder til at holde medarbejderne ajour.  

Efteruddannelseskonceptet rummer gode muligheder for brugerne. Er man ufaglært og har arbejdet inden for et givent område i nogle år og ønsker at blive faglært, melder man sig efter aftale med sin virksomhed blot på den nærmeste erhvervsskole, hvor der - typisk inden for en enkelt dag - bliver foretaget en kompetenceafklaring. Det betyder, at den viden og de erfaringer, man har inden for området, holdes op mod de krav, der stilles på det faglærte niveau. Herefter lægges der en plan for, hvilken uddannelse man skal modtage for at nå et faglært niveau - og denne gennemføres, så det passer ind i ens egne og virksomhedens planer. Hvad enten man er faglært eller ufaglært og ønsker at specialisere sig inden for en given jobsituation, gælder de samme regler. Her findes i hundredevis af korte kurser, der målrettet opkvalificerer medarbejderen, og igen er erhvervsskolen behjælpelig med fleksibel tilrettelæggelse.  

Man kan derfor undre sig over, at kun ca. halvdelen af danske virksomheder aktivt forbedrer deres konkurrenceevne gennem medarbejdernes efteruddannelse, men erfaringen viser, at en del medarbejdere viger tilbage fra efteruddannelsesaktiviteterne på grund af manglende grundforudsætninger - skrive/læse/staveproblemer holder alt for mange danskere ude af efteruddannelsessystemet. Derfor er der også rakt en hånd ud mod dem. Staten har afsat 304 millioner kr. i perioden 2007 - 2012 til gennemførelse af Forberedende VoksenUndervisning (FVU), der har til hensigt netop at give fleksible og målrettede muligheder for denne gruppe at forbedre deres grundlæggende kompetencer - og blive uddannelsesparate. En anden forklaring på den (for) lave tilslutning til efteruddannelsesmulighederne er formentligt nogle virksomheders manglende strategiarbejde, hvor medarbejdernes kompetenceniveau naturligvis er en væsentlig faktor.  

For at repetere indledningen, så skal Danmark, hvis vi ønsker at fastholde og forbedre vores position på de internationale marked, løftes uddannelsesmæssigt over en kort årrække. En opgave vi slet ikke har råd til ikke at lykkes med. Det kræver derfor en samlet national indsats, hvor kommuner, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner skal sikre tæt samarbejde om opgaven.    

Danske Erhvervsskoler og Dansk Industri er parate til denne udfordring. Er du?


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K