Del
 | Nyhed

En hilsen fra den afgående formand i DEG-B, Kim Simonsen

Kim Simonsen stopper som formand, men fortsætter som menigt medlem af DEG-B’s bestyrelse. Når han ser tilbage på den seneste toårige periode som formand er der særlig noget, der ærgrer ham: at det ikke lykkedes at nå det politiske mål om, at 25 pct. af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse lige efter folkeskolen i 2020. De seneste søgetal fra marts viser, at 19,9 pct. af de unge valgte eud i år.

”Det er bestemt ikke vores ansvar alene på erhvervsskolerne eller i bestyrelserne. Det er et fælles ansvar for alle interessenter omkring erhvervsuddannelserne, hvor vi bare må erkende, at vi endnu ikke har løst opgaven. Jeg bakker fortsat fuldt op bag de politiske mål, for behovet for faglært arbejdskraft er jo bestemt ikke blevet mindre.

Så det er en opgave, der efter min mening også skal tages fat på i fællesskab og i DEG-B-regi i den kommende tid. Vi er nødt til at finde nogle nye måder at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Vi må se i øjnene, at vi endnu ikke har fundet det motiverende værktøj overfor virksomhederne, der har fået dem til at oprette langt flere praktikpladser. Ligesom vi også må erkende, at vi heller ikke har fundet den rigtige italesættelse af erhvervsuddannelserne overfor eleverne i 9. og 10. klasse. Det må vi arbejde for.”


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K