Del
 | Nyhed

Husk TAMU på finansloven

Opråb til politikerne i sidste fase af finanslovsforhandlingerne: Find penge til TAMU ligesom til eud og AMU.

Af Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Peter Staun Kastholm, direktør i TAMU

Da politikerne fjernede omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne, var der mange i sektoren der åndede lettet op, men ikke alle. For TAMU blev både glemt og klemt - og økonomien er derfor hårdt presset.

TAMU er et lille uddannelsessystem målrettet en særlig gruppe af unge, der har svært ved at få fodfæste i det ordinære uddannelsessystem og på arbejdsmarkedet. Og nok omfatter ikke TAMU mange elever i antal, men det løser en særdeles vigtig samfundsopgave med stor effekt.

Alene i løbet af det seneste år er 92 pct. af de elever, som gennemførte TAMU, kommet i job eller videre i uddannelse. Det er afgørende vigtige resultater, både for den enkelte unge, der hjælpes videre, - men i høj grad også for samfundet, når en lang række yngre mennesker hvert år kommer godt i vej i forhold til at blive reelt selvforsørgende.

Derfor er det overordentligt uheldigt, at TAMU økonomisk set falder ned mellem to stole. Sidste år fjernede man også omprioriteringsbidraget på AMU-uddannelserne, men da TAMU hverken er traditionelle erhvervsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser, får de heller ikke del i de kvalitetsmidler, som både eud og AMU har fået.
Politikerne må og skal derfor finde midler til TAMU i de igangværende finanslovsforhandlinger.

 

FAKTA om TAMU

TAMU er en arbejdsmarkedsuddannelse og et tilbud for godt 340 unge mellem 18 og 30 år, der på grund af personlige og sociale udfordringer ikke har fået en uddannelse i det traditionelle uddannelsessystem. På TAMU-uddannelserne er der fokus på faglige praktiske kompetencer inden for ni brancheområder. De 340 elever er fordelt på seks TAMU-centre over hele landet og kommer fra stort set alle landets kommuner.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K