Del
 | Pressemeddelelse

Mere tid på erhvervsuddannelserne

Regeringen og Folketingets partier er blevet enige om at give mere tid til de erhvervsuddannelseselever, som pga. Corona-krisen har brug ekstra undervisning for at kunne kvalificere sig til grundforløbsprøven, eller som ønsker at skifte til en ny uddannelse med bedre muligheder for en læreplads. Det har været et stort ønske fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

”Vi er meget, meget glade, og vi er overbevist, om at det vil have en enorm betydning for mange elever. Vi er taknemmelige for, at regeringen og Folketingets partier har lyttet til vores ønsker”. Sådan lyder reaktionen hos Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne om en politisk aftale om at give mere tid til eleverne på erhvervsuddannelserne.

Udvidet undervisning på grundforløb 2
For at fastholde erhvervsuddannelseseleverne i deres uddannelser, giver politikerne nu erhvervsskolerne lov til at tilbyde elever op til fire ugers ekstra undervisning på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2, så de kan kvalificere sig til grundforløbsprøven. 

”Vi ved, at nedlukningen betyder, at nogle elever kan have vanskeligt ved at bestå grundforløbsprøven her til sommer. Derved kan de ikke komme i gang med hovedforløbet i en praktikplads. Jeg er sikker på, at muligheden for at tilbyde denne gruppe elever ekstra undervisningsuger, vil hjælpe rigtig mange til at bestå prøven og komme godt videre,” forklarer Ole Heinager.

Ekstra klip til grundforløbselever
Derudover er regeringen og Folketingets partier blevet enige om at give årgang 2020 et ekstra uddannelsesklip. Elever kan i dag højst blive optaget tre gange på grundforløb 2 og for at sikre, at flest mulige elever gennemfører deres uddannelse, suspenderes denne regel midlertidig, således at uddannelsesstart på grundforløb 2 i resten af 2020 ikke tæller med som et uddannelsesforsøg.

”Muligheden for et ekstra uddannelsesklip vil tilgodese de elever, som ikke har fået tilstrækkeligt med praktisk undervisning under nedlukningen og de, som har taget et grundforløb på en erhvervsuddannelse, hvor der nu ekstraordinært er mangel på lærepladser”, siger Lars Goldschmidt, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne.

”Hvis en elev ønsker at starte igen på den samme uddannelse eller på en ny, kan eleven gøre dette, uden at det får konsekvenser for mulighed for uddannelsesskift senere i livet. Og hvis en elev allerede har brugt sine tre uddannelsesmuligheder og kigger ind i en branche uden lærepladser, får eleven nu en fjerde mulighed for at starte på en erhvervsuddannelse, hvor udbuddet af lærepladser er bedre. Vi håber og tror på, at det kan give mange elever modet og lysten til at fortsætte den erhvervsrettede vej”, slutter Lars Goldschmidt.
 

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K