Del
 | Pressemeddelelse

PM: Glæde på erhvervsskolerne over finanslovsforlig

Øget kvalitet på erhvervsuddannelserne, fleksibelt klasseloft i de gymnasiale uddannelser og en forhøjelse af skolepraktikydelse hilses meget velkomment på erhvervsskolerne. Regeringen og Enhedslisten har netop indgået en finanslovsaftale for ungdomsuddannelserne, der i alt vil tilføre 846 mio.kr. over fire år.

”Vi glæder os særligt over, at der trods økonomisk smalhals i de offentlige finanser er fundet ekstra midler til at styrke ungdomsuddannelserne, og at regeringen og Enhedslisten dermed har vist, at de er enige i budskabet om, at det er nødvendigt at investere i uddannelse. Det tyder på, at de har lyttet, når vi igen og igen har fremført behovet for at styrke kvaliteten,” siger Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler-Lederne.

Omkring 245 mio.kr. over fire år til at øge kvaliteten af erhvervsuddannelserne bl.a. af grundforløbet er et stærkt tiltrængt løft, der kompenserer for nogle af de markante besparelser, erhvervsuddannelserne har været ramt af de seneste år.

”Denne finanslov giver et godt grundlag for, at vi efter nytår forhåbentlig kan begynde drøftelserne af de mere strukturelle udfordringer på erhvervsuddannelserne, samt en egentlig taxameterreform, som annonceret i regeringsgrundlaget,” siger Lars Kunov, der også glæder sig over, at klassekvotienterne på de gymnasiale uddannelser nu bliver reguleret med et loft, når der tilføres 400 mio.kr. til gymnasierne. Færre elever i klasserne vil også forbedre kvaliteten i de erhvervsgymnasiale uddannelser hhx/htx.

 

 

Forhøjelsen af skolepraktikydelsen og flere skolepraktikpladser vil naturligvis komme eleverne til gode, og at de unge får flere penge ventes at være et væsentligt bidrag til, at flere vælger skolepraktik fremfor at droppe ud af en erhvervsuddannelse.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K