Del
 | Pressemeddelelse

Regeringens forslag til finanslov forringer danske virksomheders konkurrenceevne

Danske Erhvervsskoler, Uddannelsesforbundet og Handelsskolernes Lærerforening står samlet fuldstændig uforstående over for regeringens forslag til voldsomme besparelser på den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse i forslag til finanslov 2011.
Regeringen lægger op til en reduktion på ikke mindre end ½ mia. ud af en samlet udgift på 1½ mia. Hvilket svarer til en reduktion på 33 %.  

Organisationerne stiller sig uforstående over for forslaget. Regeringens reduktionsforslag på efteruddannelsesområdet er så drastiske, at det vil reducere aktiviteterne på området dramatisk, hvilket er stik imod regeringens egne målsætninger om netop at løfte arbejdsstyrkens kompetenceniveau. Om 10 år kommer det danske arbejdsmarked til at mangle 45.000 faglærte og 105.000 personer med en videregående uddannelse på arbejdsmarkedet, mens der vil være 90.000 ufaglærte, der ikke er i stand til at skaffe sig beskæftigelse på grund af manglende kompetencer.  

AMU rammes hårdt
Regeringens udspil rammer den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse hårdt og bliver ikke mindre grotesk af, at man netop står over for fejringen af AMUs 50-års jubilæum. Det danske efteruddannelsessystem beundres verden over som effektivt, målrettet og fleksibelt. Og den internationale interesse er velbegrundet. Danske uddannelsesinstitutioner har i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter i en lang årrække formået at flytte bogstavelig talt millioner af danskere fra én jobfunktion til en anden ved at sørge for, at den fornødne omskoling og efteruddannelse har været tilgængelig.

- Og det er afgørende at bevare den mulighed, hvis vi fortsat skal kunne fastholde og forbedre vores konkurrenceevne, udtaler Uddannelsesforbundet, Handelsskolernes Lærerforening og Danske Erhvervsskoler – Bestyrelser og Ledere i fællesskab.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K