Del
 | Pressemeddelelse

Respekt for de unges uddannelsesvalg

Regeringens ekspertgruppe vedrørende fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser er netop udkommet med en række anbefalinger, der skal sikre en balanceret elevfordeling og en bred uddannelsesdækning – også i udkantsområder. Hos Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er det afgørende, at de unges uddannelsesvalg respekteres, så motivationen for at starte og gennemføre en gymnasial uddannelse fastholdes.

Anbefalingerne vedrørende fremtidig fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser har været længe ventet. Og som ekspertgruppens rapport viser, er der fordele og ulemper ved alle løsninger. Men ekspertgruppen glemmer en vigtig ting, mener Kim Simonsen.

”For DEG er det allervigtigste, at elevernes frie uddannelsesvalg respekteres. Men ekspertgruppen glemmer at hhx og htx er gymnasiale uddannelser rettet mod erhvervslivet. Derfor er det stærkt bekymrende, at man lægger op til at fordele elever på hhx og htx på samme måde som stx. Det kan have store konsekvenser for erhvervslivet. Derfor mener jeg at det er den forkerte vej at gå” siger formand Kim Simonsen, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne.

Ekspertgruppen anbefaler en klyngemodel bestående af tre eller flere gymnasiale afdelinger, som kan gå på tværs af nuværende fordelingsudvalg og regioner. Alle gymnasiale afdelinger skal indgå i en klynge, som oprettes separat for stx, hhx, htx og hf. Klyngen får fastsat et geografisk område/distrikt, så det forventede antal elever i klyngen og den samlede kapacitet på afdelingerne i klyngen stemmer overens. Klyngemodellen forudsætter en central fastsat kapacitet og at hhx og htx fremover indgår i fordelingsmodellen.

”Hhx og htx er på nuværende tidspunkt ikke del af elevfordeling og kapacitetsstyring. Det er vanskeligt at vurdere, hvilken effekt en klyngemodel vil have på søgemønstrene, men jeg kan være bekymret for, at færre elever optages på en erhvervsgymnasial uddannelse i fremtiden. Det er vigtigt, at elevfordeling ikke bliver en foranstaltning til at opretholde institutioner, hvor der reelt ikke er et elevgrundlag” udtaler formand Ole Heinager, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne.

Danmark har brug for unge mennesker, der er på forkant med teknologi, STEM, globalisering og har erhvervslivets rammevilkår ind under huden. Det er netop den indsigt, som en studentereksamen på hhx og htx giver.

”I stedet for at skære alle gymnasier over en kam, så vil vi opfordre politikerne til at gå i dialog med sektoren. Grundlæggende mener vi, at en fremtidig elevfordeling bør laves ud fra tre principper: elevernes frie uddannelsesvalg skal altid respekteres, elevernes frie skolevalg skal i videst muligt omfang opfyldes og der skal flyttes færrest muligt elever. Vælger man hhx eller htx, så skal man have den uddannelse.” udtaler Kim Simonsen.

DEG bakker op om, at der skal være stx, hhx, htx og hf-udbud i hele landet, som er fagligt, socialt og økonomisk bæredygtige. Det gælder både i landdistrikter og i de større byer.

”Det er vores forventning, at der kun i få tilfælde vil være behov for kapacitetsstyring i forhold til de erhvervsgymnasiale uddannelser. Skal der ske en kapacitetsstyring for at sikre, at et gymnasialt udbud ikke vokser uhensigtsmæssigt på bekostning af andre gymnasiale udbud, så skal kapacitetsstyringen varetages af en central instans i tæt samarbejde med de implicerede institutioner” slutter Ole Heinager.

Pressekontakt
Sebastian Carstensen
Mail: sca@deg.dk
Tlf. 28 72 02 68


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K