Del
 | Pressemeddelelse

Tilbage til forhandlingsbordet – politikerne sviger de unge

Globaliseringsmidlerne er af stor betydning for erhvervsskolernes indsats for at nå de uddannelsespolitiske målsætninger og bekæmpe frafald. Undervisningsministeriets evaluering af globaliseringsinitiativerne har vist, at de virker og at frafaldet er faldet markant. Skal disse resultater fastholdes og udvikles, er globaliseringsmidlerne helt afgørende, da de udgør efterhånden en stor del af skolernes budgetter. Bliver forligspartierne ikke enige om udmøntningen af midlerne snarest, går det ud over kvaliteten i skolernes arbejde. Bliver beslutningerne forsinket i længere tid, har skolerne ikke mulighed for at planlægge det kommende år og må foretage personalereduktionerne og andre besparelser nu, ligesom de uddannelsespolitiske målsætninger bliver svære at nå.

”Danske Erhvervsskoler offentliggjorde i starten af måneden en 5-punkts plan for kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne. Skal disse mål realiseres, kræver det en reel politisk prioritering af uddannelsesområdet. Men nu ser vi desværre, at forhandlingerne af forskellige grunde er gået i stå. Det virker ikke som om, at de rigtigt store samfundsmæssige udfordringer tages seriøst. Alle har erkendt, at der bliver en voldsom mangel på faglærte allerede i en nær fremtid. Samtidig øger globaliseringen kravene til kvaliteten i uddannelserne”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler - Lederne.

Alene i år er der indgået ca. 12.000 færre uddannelsesaftaler end sidste år. Fremskrivninger viser, at der i forvejen kommer til at mangle ca. 150.000 faglærte på det danske arbejdsmarked om kun 10 år.

”Hvis Danmark skal bevare sin førerposition i den globale konkurrence kræver det, at vi prioriterer uddannelse herunder de erhvervsrettede uddannelser højt. Der er brug for at gøre noget for at skaffe flere praktikpladser! Der er brug for at skabe en kvalitetssikret skolepraktik, til dem der ikke får en aftale i første omgang! Der er brug for at sikre, at de unge er parate, når de starter på en erhvervsuddannelse, og at uddannelserne har en kvalitet, der både giver støtte til dem som har brug for det og rum for udvikling af de unges mange talenter! Der er brug for, at politikerne reelt prioriterer erhvervsuddannelserne. Samfundet har brug for dygtige unge - så prioriter dem”, siger Lars Kunov.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K