Del
 | Pressemeddelelse

Uddannelse skal der investeres i

Det er godt at se, at et flertal bag en ny regering står ved sit løfte fra valgkampen om at afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelse i førstkommende finanslov, mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

”Politikerne havde stillet os det i udsigt, men det er naturligvis tilfredsstillende, at det også bliver ført ud i livet. På vegne af vores erhvervsgymnasiale uddannelser og AMU hilser vi det meget velkomment,” siger Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier – Lederne.

Og så hæfter erhvervsskolerne sig ved, at Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten i deres politiske forståelsespapir ”Retfærdig retning for Danmark” nævner, at man vil investere i uddannelse ”i takt med, at der kan anvises den nødvendige finansiering”. På en række områder er det dog nødvendigt at investere allerede nu, mener DEG.

”Vi har gennem flere år talt for, at politikerne skulle se uddannelse som noget, de skulle investere i, fremfor at se det som besparelsespotentiale. Så for os er brugen af ordet et vigtigt skridt og signal om en ny retning på uddannelsesområdet,” siger Kim Simonsen, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne.

DEG har formuleret 7 uddannelsespolitiske ønsker til den nye regering, hvor investering i uddannelse af den enkelte, for arbejdsmarkedet og samfundet er det første. De øvrige er:
•    En samlet strategi for opkvalificering af voksne
•    Et paradigmeskifte i grundskolen
•    Flere faglærte
•    Iværksætteri og STEM kompetencer
•    Et uddannelsessystem for fremtiden – en ungdomsuddannelseskommission
•    FN’s verdensmål skal indgå i ungdomsuddannelserne
 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K