Del

DEG har indgået samarbejdsaftale med konsulenthuset ballisager

Aftalen giver medlemsskoler mulighed for at anvende ballisager ved rekruttering, undervisning i rekruttering, outplacement, karriererådgivning og andre HR relaterede ydelser.

Aftalen med ballisager giver medlemsskolerne mulighed for:

1. Undervisning af ledere i rekruttering. Konsulenthuset ballisager har gennem årene undervist over 1.000 ledere i faget rekruttering.
Se bilag A for muligheder og bilag E for reference for det forløb som Roskilde Teknisk skole har været igennem i 2019.

2. Rekruttering. Konsulenthuset ballisager vil kunne hjælpe DEG’s medlemmer med rekrutterings­udfordringer enten delprocesser der giver udfordringer eller fulde processer hvor rekruttering bliver håndteret af professionelle rekrutteringskonsulenter.
Se bilag B for muligheder.

3. Outplacement. Rådgivning, sparring og coaching af Konsulenthuset ballisager fra 13 kontorer i Danmark.
Se bilag C for muligheder.

4. JobTrack. JobTrack er et professionelt rådgivningsprogram til de medarbejdere der føler sig kørt fast i deres job.
Se bilag D for mere info.

Kontakt gerne sekretariatet for mere information.
Alternativt kan ballisager kontaktes direkte via følgende link:
https://ballisager.com/virksomhed/rekruttering/

Bilag:
Rammeaftalen mellem DEG og ballisager

Bilag A: Undervisning i rekruttering

Bilag B: Rekrutteringsprocessen

Bilag C: Indhold i et outplacementforløb

Bilag D: JobTrack - Et moderne HR-værktøj målrettet medarbejdere med faldende jobtrivsel

Bilag E: Reference fra Roskilde Tekniske Skole om gennemført rekrutteringsprojekt

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K