Del

Erhvervsgymnasiale uddannelser

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers arbejde med hhx og htx

Erhvervsskolerne udbyder også de erhvervsgymnasiale uddannelser hhx og htx. I gymnasiereformen fra 2005 blev hhx og htx sidestillet med den almene studentereksamen, stx, så der i alle tre tilfælde er tale om treårige gymnasieuddannelser, der giver studiekompetence til de videregående uddannelser.

Hhx er en erhvervsrettet gymnasial uddannelse med fokus på merkantile fag.

Htx er en erhvervsrettet gymnasial uddannelse med fokus på teknologi og naturvidenskabelige fag.

Fokus

Her kan du se finde de fokus på Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers hjemmeside, som aktuelt beskæftiger sig med erhvervsgymnasierne:

Gymnasiereform

DM i Teknologi og Erhvervscase

Digital dannelse i gymnasiet

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K