Del

Erhvervsskolen i tal

Her kan du finde vores nyeste målinger og tal. Du kan bl.a. finde oplysninger om:

  • antallet af indgåede praktikaftaler
  • hvor mange unge, der er startet på en ungdomsuddannelse
  • se beskæftigelsesfrekvensen for personer med en EUD

1. Tilmelding til ungdomsuddannelserne

Hvor mange fra 9. og 10. klasse ønsker at begynde på en ungdomsuddannelse, når de har afsluttet folkeskolen?

Notatet viser bl.a. fordelingen på eud, eux, gymnasiale uddannelser og køn.

Hvilke ungdomsuddannelser har elever fra 9. og 10. klasse tilmeldt sig i 2017?

3. Erhvervsskolernes uddannelser

Hvilke uddannelser udbyder erhvervsskolerne, og hvor lang tid tager det at gennemføre de forskellige erhvervsrettede uddannelser?

Find oplysninger om erhvervsskolernes 106 erhvervsuddannelser her

Find oplysninger om erhvervsskolernes gymnasiale uddannelser her

4. Frafald og gennemførelse

Hvor unge mange falder fra på de erhvervsrettede uddannelser? På hvilke uddannelsesretninger er erhvervsskolerne bedst til at fastholde eleverne og få dem til at gennemføre deres ungdomsuddannelse?

Frafald på erhvervsuddannnelsernes grundforløb 2013-2016

Fuldførelsesprocent på de gymnasiale uddannelser 2013-2016

Find oplysninger og statistik om dette i UVM's datavarehus på uddannelsesstatistik.dk.

5. Praktikpladser

Hvor mange praktikpladsaftaler laves der årligt, hvor mange elever mangler en praktikplads, og hvordan ser udviklingen ud på praktikpladsområdet?

Find oplysninger og statistik på UVM's website.

6. Videreuddannelse og beskæftigelse

Hvor mange elever tager en videregående uddannelse, efter de har afsluttet en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, hvad er beskæftigelsessituationen for personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse? 

Hvor mange videreuddanner sig efter deres ungdomsuddannelse?

Hvor mange bliver der optaget på de videregående uddannelser?

Hvor udbredt er gymnasial supplering?

8. Erhvervsskolerne geografi

Hvor er erhvervsskolerne placeret geografisk?

Se et kort af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers medlemsskoler her.

9. Erhvervsskolernes økonomi i nøgletal

Hvordan ser erhvervsskolernes økonomi ud, når man kigger på centrale nøgletal?

Omsætning og resultater

Overskudsgrad

Antal årselever

10. Taxametre

Hvordan ser en taxametrene ud på en række udvalgte EUD-uddannelser, og hvordan ser de ud på udvalgte gymnasiale uddannelser?

Taxametre - udvalgte EUD & EUX uddannelser

Taxametre - udvalgte gymnasiale uddannelser

Socialt Taxameter - alle ungdomsuddannelser 

11. Erhvervsskolernes ansatte

Hvor mange er der ansat på erhvervsskolerne, hvilke personalekategorier findes der, og hvordan er kønsfordelingen i bestyrelse og ledelse.

Kønspolitisk regnskab for ledelsen på erhvervsskolerne

 

Vil du vide mere?

Stine Holm- Uddannelseskonsulent for hhx og htx
  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K