Del

Erhvervsuddannelserne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers arbejde med EUD

Erhvervsuddannelserne er som udgangspunkt ungdomsuddannelser, hvor eleverne kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. I praksis er mange elever dog ældre, når de går i gang med en erhvervsuddannelse. I forlængelse af erhvervsuddannelsesreformen er det en politisk målsætning, at langt flere vælger en erhvervsuddannelse som deres første ungdomsuddannelse umiddelbart efter folkeskolen.

Der er 107 erhvervsuddannelser, som alle består af grundforløb og hovedforløb, hvor hovedforløbet er praktik enten i en virksomhed eller i et praktikcenter med indlagte skoleperioder undervejs. Hovedforløbet har forskellig længde afhængig af uddannelse.

Læs mere om de enkelte erhvervsuddannelser på ug.dk

Fokus

Her kan du finde de fokus på Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers hjemmeside, som aktuelt beskæftiger sig med erhvervsuddannelserne:

EUD-reformen

Samarbejde med grundskolen

Årets Læreplads 2016

Høringssvar

Her kan du læse de seneste høringssvar, som Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har afgivet på EUD-området:

2019

26.11.2019 Høring over bekendtgørelse om erhvervsuddannelser og bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogs-dansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og adgangskurser til erhvervsuddannelserne

22.11.20 DEG høringssvar til høring af udkast til strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023

01.10.2019 DEG-B og DEG-L høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

12.09.2019 DEG-L høringssvar over udkast til REUs indstilling om institutionsfordelte kvoter 2020

23.05.2019 DEG-L høringssvar over vejledningsområdets bekendtgørelser

09.03.2019 DEG-B og DEG-L høringssvar over forslag til lov om ændring om forberedende grunduddannelse, lov om folkeskolen, lov om de gymnasiale uddannelser og lov om erhvervsuddannelser (måling af elevers trivsel)

29.1.2019 DEG-L høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. samt forskellige andre love (styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i folkeskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)

28.1.2019 DEG-B høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. samt forskellige andre love (styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i folkeskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)

2018

19.11.2018 DEG-L, DEG-B og Danske SOSU-skoler høring over Udkast til Bekendtgørelse om uddannelsesparatheds-vurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse, Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv samt Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet  

14.09.2018 DEG.-L høringssvar over udkast til lovforslag om frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet, adgang til SPS på VEU-området og i overgangen mellem uddannelsesniveauer 

28.08.2018 DEG høringssvar over lovforslag vedr. obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder, konsekvent indgriben overfor vedvarende dårligt præsenterende folkeskoler, styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck mv.

20.04.2018 Fælles høringssvar fra Danske SOSU-skoler, B-SOSU, DEG-B og DEG-L vedr. høring over forslag til bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

21.02.2018 DEG-L høringssvar over forslag til lov om forberedende grunduddannelse (ny hovedlov)

21.02.2018 DEG-B høringssvar over forslag til lov om forberedende grunduddannelse (ny hovedlov)

21.02.2018 DEG-B høringssvar over forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (ny hovedlov)

21.02.2018 DEG-L høringssvar over forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (ny hovedlov)

21.02.2018 DEG-B og DEG-L høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (kommunal indsats for unge under 25 år) (ændringsforslag)

21.02.2018 DEG-B høringssvar over følgeforslag om ændringer i en række love som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v. (samlelov)

21.02.2018 DEG-L høringssvar over følgeforslag om ændringer i en række love som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v. (samlelov)

2017

07.12.2017 DEG-B og DEG-L høringssvar over ny bekendtgørelse om erhvervskandidatuddannelse ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

14.11.2017 DEG-L høringsvar over nye bekendtgørelser som følge af lov nr. 706 af 8. juni 2017 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

14.11.2017 DEG-B høringssvar over nye bekendtgørelser som følge af lov nr. 706 af 8. juni 2017 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

07.11.2017 DEG-B og DEG-L høringssvar over udkast til forslag til lov om Studievalg Danmark

27.09.2017 DEG-B og DEG-L høringssvar vedr. lov om ændring af vejledningsloven ang. praksisfaglig UPV

27.09.2017 DEG-L høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Øget søgning til erhvervsuddannelser for voksne m.v.)

26.09.2017 DEG-B høringssvar vedr. ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (Indførelse af erhvervsområde, erhvervsområdeprojekt, undervisningstid og fordybelsestid m.v.)

22.09.2017 DEG-L høringssvar vedr. ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (Indførelse af erhvervsområde, erhvervsområdeprojekt, undervisningstid og fordybelsestid m.v.)

12.06.2017 Høringssvar over bekendtgørelse om introduktionskurser g brobygning til ungdomsuddannelserne

27.04.2017 Høringssvar over udkast til beslutningsforslag om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner

07.04.2017 Høringssvar over udkast til ændring af bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse og udkast til ændring af bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv

21.02.2017 Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskoler og forskellige andre Love (Praktikpladsafhængigt bidrag til AUB m.v.)

2016

29.11.2016 Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om forsøg på elitesportsudøvere på erhvervsuddannelser.

29.11.2016 Høringssvar over lovudkast med ændring af undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven (Krav om antimobbestrategi, handlingsplan, oprettelse af klageinstans mv.)

21.11.2016 Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser (Justering af arbejdsgiverbidrag og midlertidige bonusordninger for 2017 mv.)

15.08.2016 Høringssvar over udkast til ny SU-bekendtgørelse.

10.6.2016 Fælles høringssvar over udkast til bekendtgørelse om erhvervsuddannelse til social- og sundhedshjælper og bekendtgørelse om erhvervsuddannelse til social- og sundhedsassistent.

23.5.2016 Høringssvar over bekendtgørelse om undersøgelser af konkrete tilsætningsstoffer i tobaksvarer og nærmere krav til mærkning og emballering af cigaretter og rulletobak mv.

17.5.2016 Høringssvar over udkast til ny bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse (egu)

9.5.2016 Høringssvar over revideret udkast til bekendtgørelse om ændring af tekniske forskrifter for gasser

12.4.2016 Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v

28.1.2016 Høringssvar over udkast til lovforslag om regulering af tobaksvarer m.v.

11.1.2016 Høringssvar over udkast til lovforslag om regulerign af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholder

5.1.2016 Høringssvar over udkast til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

2015

5.12.2015 Høringssvar over SU-bekendtgørelsen

27.11.2015 Høringssvar til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver

13.11.2015 Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger m.v.

19.10.2015 Høringssvar over udkast til ny bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på vejområdet

19.10.2015 Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om ændring af tekniske forskrifter for gasser

15.10.2015 Høringssvar af ændring til bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

22.9.2015 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

10.6.2015 Høringssvar over udkast til ny bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse

10.6.2015 Høringssvar over udkast til ny bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

3.6.2015 Høringssvar over udkast til ændring af SU-bekendtgørelsen

21.5.2015 Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelses-institutioner og godkendelse af videregående uddannelser 

30.4.2015 Høringsvar bekendtgørelse om erhvervsuddannelse

26.3.2015 Høringssvar vedr. lokalradio og -tv forsøg.pdf

4.3.2015 Høringssvar over udkast til ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

4.3.2015 Høringssvar over forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.

2.3.2015 Høringssvar – ændring af ansættelsesbekendtgørelsens § 25

26.2.2015 Høringssvar over forslag til lov om ændringer af lov om folkeskolen.

26.2.2015 Høringssvar over bekendtgørelse om udbetaling af refusion for arbejdsgivers udgifter fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

26.2.2015 Høringssvar over 2 bekendtgørelser konsekvensjusteringer som følge af den erhvervsrettede 10. klasse – eud10.

30.1.2015 Fælles høringssvar fra DEG-B og DEG-L om udkast til bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser. 

2014

19.12.2014 DEG-L's høringssvar over udkast til to bekendtgørelser vedr. eux

5.12. 2014 DEG-L's og DEG-B's fælles høringssvar vedr. SU-bekendtgørelse

1.12.2014 DEG-Ls' høringssvar vedr. ny deltagerbetalingsbekendtgørelse

31.10.2014 DEG-Ls' høringssvar vedr. kombineret Ungdomsuddannelse

31.10.2014 Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse

8.9.2014 DEG-L's høringssvar vedr. grundfagsbekendtgørelsen

8.9.2014 DEG-L's høringssvar vedr. overgangskrav
- 8.9.2014 Bilag 1 til høringssvar vedr. overgangskrav
- 8.9.2014 Bilag 2 til høringssvar vedr. udenlandske elever og overgangskrav

1.9.2014 DEG-L's høringssvar vedr. hovedbekendtgørelsen

4.4.2014 DEG-L's høringssvar vedr. EUD-reformen

4.4.2014 DEG-L's høringssvar vedr. forslag til kombineret ungdomsuddannelse

4.4.2014 DEG-L's høringssvar vedr. forslag til lov om Rådet for ungdomsuddannelser

Nyhedsbrev

Abonnér på tre nyhedsbreve - målrettet netop dit interesseområde.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K