Del

Erhvervsuddannelserne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers arbejde med erhvervsuddannelserne

Erhvervsuddannelserne er som udgangspunkt ungdomsuddannelser, hvor eleverne kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. I praksis er mange elever dog ældre, når de går i gang med en erhvervsuddannelse. Gennemsnitsalderen for eleverne på ordinær erhvervsuddannelse (eud) er 25,6 år. 

En erhvervsuddannelse med eux
Mange erhvervsuddannelser kan vælges med eux. Det betyder, at eleverne opnår studiekompetence til at læse videre, samtidig med at de bliver faglærte. På eux er gennemsnitsalderen 19,7 år og dermed primært en vej, der vælges efter 9. eller 10. klasse. 

107 erhvervsuddannelser
Der er 107 erhvervsuddannelser i alt, som alle består af grundforløb og hovedforløb, hvoraf 46 kan vælges som eux. Hovedforløbet foregår som praktik enten i en virksomhed eller i et praktikcenter med indlagte skoleperioder undervejs. Hovedforløbet har forskellig længde afhængig af uddannelse.
Læs mere om de enkelte erhvervsuddannelser på ug.dk

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse 
I forlængelse af erhvervsuddannelsesreformen er det en politisk målsætning, at langt flere vælger en erhvervsuddannelse som deres første ungdomsuddannelse umiddelbart efter folkeskolen. I 2025 er målet, at 30 pct. af eleverne fra folkeskolen vælger en erhvervsuddannelse. I 2021 var dette tal 19,9 pct. De mange initiativer, der er søsat for at tiltrække flere elever til erhvervsuddannelserne har ikke haft tilstrækkelig effekt. Det kalder på politisk handling. 

Analyser
I menuen herunder finder du relevante analyser om erhvervsuddannelserne, der er udarbejdet af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, samt udvalgte analyser udarbejdet af andre relevante interessenter. 

Fokus

Her kan du finde de fokus på Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers hjemmeside, som aktuelt beskæftiger sig med erhvervsuddannelserne:

EUD-reformen

Samarbejde med grundskolen

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K