Fremtidens ungdomsuddannelser

Dialog om nyt uddannelsessystem

Samarbejde med grundskolen og 10. klasse

Erhvervsskolerne vil gerne udvide samarbejdet med folkeskolen.

DM i Teknologi og Erhvervscase 2018

Se erhvervscasen her

 

Fremtidens kompetencer

Udsynsforum kortlægger fremtidens kompetencer

Digitalisering

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier arbejder for at uddanne digitalt parate elever.

Gymnasiereformen

Implementering af reformen

Finanslov 2018

Omprioriteringsbidraget fastholdes

Trepartsaftale 2016

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier hilser aftalen velkommen.

Danmarkskort

Få et overblik over Erhvervsskolernes placering, og hvilke typer skoler de er.

AMU audit

61 AMU-udbydere er tilsluttet kvalitetssystemet AMU audit, som DEG-Lederne tog initiativ til i 2012. AMU audit skal sikre, at AMU-kurser opfylder en række specificerede kvalitetskrav.

Årstemakonference for ledere af hhx og htx

25.-26.09.2018 | Temakonference

Kursus for bestyrelsesmedlemmer

2018 | Kursus for bestyrelsesmedlemmer

Direktørmøder i 2018

2018 | Direktørmøder

GDPR ERFA-dag

04.09.2018| Erfa-dag

Se slides fra Årsmøde 2018

18.-19.04.2018 | Årsmøde

DM i Teknologi og Erhvervscase

2018 | DM i Teknologi og Erhvervscase

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K