Finansloven 2022

Politiske ønsker til finansloven 2022

DM i Teknologi og Erhvervscase 2021

De regionale vindere er kåret. Se eller gense kåringerne her

 

FN's verdensmål på erhvervsskolerne

Vi uddanner fremtidens arbejdskraft med et globalt og bæredygtigt mindset.

Elevfordeling på de gymnasiale uddannelser

Ønsker til en fremtidig elevfordelingsmodel

Faglig trivsel på htx og hhx

Faglig trivsel på erhvervsgymnasierne: Hvad er god trivsel? Og hvordan styrker vi den?

Et bevillingssystem for fremtiden

Bidrag til en nuanceret dialog.

Lessons learned 2020

Online videndeling om erfaringer fra corona-nedlukning

Finanslov 2021

Finanslovsforslaget 2021 blev offentliggjort den 31. august 2020.

European Vocational Skills Week 2020

Europæisk initiativ der sætter fokus på erhvervsuddannelserne

Erhvervsskolernes Videnscentre

Omsætter ny viden, teknologier og metoder til praksis på uddannelserne.

Den ny Chefaftale OK18

Information om den nye chefaftale

Fremtidens ungdomsuddannelser

Dialog om nyt uddannelsessystem

Fremtidens kompetencer

Udsynsforum kortlægger fremtidens kompetencer

Samarbejde med grundskolen og 10. klasse

Erhvervsskolerne vil gerne udvide samarbejdet med folkeskolen.

Digitalisering

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier arbejder for at uddanne digitalt parate elever.

Gymnasiereformen

Implementering af reformen

Danmarkskort

Få et overblik over Erhvervsskolernes placering, og hvilke typer skoler de er.

AMU audit

61 AMU-udbydere er tilsluttet kvalitetssystemet AMU audit, som DEG-Lederne tog initiativ til i 2012. AMU audit skal sikre, at AMU-kurser opfylder en række specificerede kvalitetskrav.

Event i kvalitetsnetværk

23.09.2021 | Event

Årsmøde 2021

06.09.2021 | Årsmøde

Rektorkonference 2021

28.-29.09.2021 | Rektorkonference

DM i Teknologi og Erhvervscase 2021

2021 | DM i Teknologi og Erhvervscase

Kommende direktørmøder

2021 | Direktørmøder

Årsmøder 2021-2025

Kommende årsmøder i DEG

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K