European Vocational Skills Week 2020

Europæisk initiativ der sætter fokus på erhvervsuddannelserne

Faglig trivsel på htx og hhx

Faglig trivsel på erhvervsgymnasierne: Hvad er god trivsel? Og hvordan styrker vi den?

Et bevillingssystem for fremtiden

Bidrag til en nuanceret dialog.

Finanslov 2021

Finanslovsforslaget 2021 blev offentliggjort den 31. august 2020.

DM i Teknologi og Erhvervscase 2020

Vinderne af DM i Erhvervscase 2020 er kåret.

 

Lessons learned 2020

Online videndeling om erfaringer fra corona-nedlukning

Fjernundervisning på AMU

Her findes en oversigt over skoler med fjernundervisning

Erhvervsskolernes Videnscentre

Omsætter ny viden, teknologier og metoder til praksis på uddannelserne.

Finanslov 2020

Den 2. december 2019 har regeringen indgået aftale om finansloven for 2020

Den ny Chefaftale OK18

Information om den nye chefaftale

FN's verdensmål på erhvervsskolerne

Vi uddanner fremtidens arbejdskraft med et globalt og bæredygtigt mindset.

Fremtidens ungdomsuddannelser

Dialog om nyt uddannelsessystem

Fremtidens kompetencer

Udsynsforum kortlægger fremtidens kompetencer

Samarbejde med grundskolen og 10. klasse

Erhvervsskolerne vil gerne udvide samarbejdet med folkeskolen.

Digitalisering

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier arbejder for at uddanne digitalt parate elever.

Gymnasiereformen

Implementering af reformen

Danmarkskort

Få et overblik over Erhvervsskolernes placering, og hvilke typer skoler de er.

AMU audit

61 AMU-udbydere er tilsluttet kvalitetssystemet AMU audit, som DEG-Lederne tog initiativ til i 2012. AMU audit skal sikre, at AMU-kurser opfylder en række specificerede kvalitetskrav.

Webinarer

December | Webinarer

Kommende direktørmøder

2020 | Direktørmøder

Årsmøder 2020-2025

Kommende årsmøder i DEG

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K