Erhvervsskolen i tal

Seneste tal og målinger om erhvervsskolerne. Se fx info om praktikpladser.

Forslag til Finanslov 2016

Besparelser går ud over eud-reformen

 

 

Samarbejde med grundskolen

Erhvervsskolerne vil gerne udvide samarbejdet med folkeskolen.

Årets Læreplads 2015

Danske Erhvervsskoler-Lederne kårer årets læreplads til november.

 

 

 

Adgangskrav til gymnasiet

Man diskuterer adgangskrav. Vi vil hellere højne niveauet på gym-uddannelserne.

Ønsker til regeringen

10 ønsker til den nye regering

DM for HTX og HHX 2015

Konkurrencen er afsluttet for 2015. Få mere information om årets mesterskab her.

 

 

Taxameterforskelle

Der er stadig stor forskel på undervisningstaxametret på de forskellige gymnasieuddannelser

AMU audit

61 AMU-udbydere er tilsluttet kvalitetssystemet AMU audit, som Danske Erhvervsskoler-Lederne tog initiativ til i 2012. AMU audit skal sikre, at AMU-kurser opfylder en række specificerede kvalitetskrav.

EUD reformen 2014

Erhvervsuddannelsesreformen

Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Det er EUD-reformens centrale mål.

 

 

Beskæftigelsesreformen

Takterne i den netop vedtagne beskæftigelsesreform er gode.

Praktikcentre

Behovet for praktikpladser er konstant og i 2013 blev der etableret 50 praktikcentre på erhvervsskolerne.

 

 

FVU virker

FVU på erhvervsskolerne giver mulighed for, at flere kan forbedre deres regne- og læsefærdigheder.

Kontanthjælpsreformen

Danske Erhvervsskoler ønsker nationalt fastsatte kriterier for vurderingen af uddannelsesparathed

 

 

OK15

OK15 Overenskomstforhandlingerne på statens område er afsluttet.

VEU-milliarden

Regeringens vækstplan indeholder 1 mia kr. til mere voksen- og efteruddannelse fra 2014-17.

OK13

OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser. Her kan du læse mere om OK13-aftalen.

  • Danske Erhvervsskoler
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K