Erhvervsskolen i tal

Seneste tal og målinger om erhvervsskolerne. Se fx info om praktikpladser.

DM for HTX og HHX 2015

Konkurrencen er nu i gang. Få mere information om dette års mesterskab her.

 

 

Ønsker til ny regering

10 ønsker til den nye regering

Samarbejde med grundskolen

Erhvervsskolerne vil gerne udvide samarbejdet med folkeskolen.

Årsmøde 2015

Er vi parate til fremtiden? Læs også om DE-B's generalforsamling og DE-L's repræsentantskabsmøde.

Taxameterforskelle

Der er stadig stor forskel på undervisningstaxametret på de forskellige gymnasieuddannelser

Adgangskrav til gymnasiet

Man diskuterer adgangskrav. Vi vil hellere højne niveauet på gym-uddannelserne.

AMU audit

61 AMU-udbydere er tilsluttet kvalitetssystemet AMU audit, som Danske Erhvervsskoler-Lederne tog initiativ til i 2012. AMU audit skal sikre, at AMU-kurser opfylder en række specificerede kvalitetskrav.

Forslag til Finanslov 2015

VEU-millioner og socialt taxameter er positive elementer i FFL 2015.

EUD reformen 2014

Erhvervsuddannelsesreformen

Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Det er EUD-reformens centrale mål.

 

 

Beskæftigelsesreformen

Takterne i den netop vedtagne beskæftigelsesreform er gode.

Praktikcentre

Behovet for praktikpladser er konstant og i 2013 blev der etableret 50 praktikcentre på erhvervsskolerne.

 

 

FVU virker

FVU på erhvervsskolerne giver mulighed for, at flere kan forbedre deres regne- og læsefærdigheder.

Kontanthjælpsreformen

Danske Erhvervsskoler ønsker nationalt fastsatte kriterier for vurderingen af uddannelsesparathed

 

 

Årets Læreplads 2014

Danske Erhvervsskoler-Lederne kårer årets læreplads til november. Se tidsplan for indstillinger her.

 

 

 

OK13

OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser. Her kan du læse mere om OK13-aftalen.

OK15

Nu begynder overenskomstforhandlingerne på statens område.

VEU-milliarden

Regeringens vækstplan indeholder 1 mia kr. til mere voksen- og efteruddannelse fra 2014-17.

Direktørmøde

6.10.15 | Direktørmøde

Datoer med Direktørmøder i år 2016

År 2016 | Direktørmøder

Datoer med Direktørmøder i år 2017

År 2017 | Direktørmøder

  • Danske Erhvervsskoler
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K