Erhvervsskolen i tal

Seneste tal og målinger om erhvervsskolerne. Se fx info om praktikpladser.

Ny gymnasiereform

Der diskuteres adgangskrav. Danske Erhvervsskoler vil hellere højne niveauet i gymnasiet.

Undervisning af flygtninge og indvandrere

Erhvervvskolerne kan tilbyde undervisning af flygtninge og indvandrere på mange niveauer.

Samarbejde med grundskolen

Erhvervsskolerne vil gerne udvide samarbejdet med folkeskolen.

AMU audit

61 AMU-udbydere er tilsluttet kvalitetssystemet AMU audit, som Danske Erhvervsskoler-Lederne tog initiativ til i 2012. AMU audit skal sikre, at AMU-kurser opfylder en række specificerede kvalitetskrav.

Forslag til Finanslov 2016

Besparelser går ud over eud-reformen

 

 

Årets Læreplads 2015

Danske Erhvervsskoler-Lederne kårer årets læreplads til november.

 

 

 

Ønsker til regeringen

10 ønsker til den nye regering

DM for HTX og HHX 2015

Konkurrencen er afsluttet for 2015. Få mere information om årets mesterskab her.

 

 

Taxameterforskelle

Der er stadig stor forskel på undervisningstaxametret på de forskellige gymnasieuddannelser

EUD reformen 2014

Erhvervsuddannelsesreformen

Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Det er EUD-reformens centrale mål.

 

 

Beskæftigelsesreformen

Takterne i den netop vedtagne beskæftigelsesreform er gode.

Praktikcentre

Behovet for praktikpladser er konstant og i 2013 blev der etableret 50 praktikcentre på erhvervsskolerne.

 

 

FVU virker

FVU på erhvervsskolerne giver mulighed for, at flere kan forbedre deres regne- og læsefærdigheder.

OK15

OK15 Overenskomstforhandlingerne på statens område er afsluttet.

VEU-milliarden

Regeringens vækstplan indeholder 1 mia kr. til mere voksen- og efteruddannelse fra 2014-17.

HR-Temadag 2016

02.03.2016 | Temadag

Datoer med Direktørmøder i år 2016

År 2016 | Direktørmøder

Årsmøde 2016

24.-25. 05. | Årsmøde 2016

Datoer med Direktørmøder i år 2017

År 2017 | Direktørmøder

  • Danske Erhvervsskoler
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K